Din overskrift

Ett sett negler med tipper  690 kr

Forsterkning to farget        690 kr
Forsterkning en farget        690 kr 
Forlengning av neglseng     750 kr
Aceton er i prisen.

Kun ta av akrylnegler                  75kr
Kun ta av gele negler           300kr

 

Vi tar ikke av andres arbeidFørste gangs påsett av vipper   1200
Etterfyll  600-800

3d vipper             1700
etterfyll                  800-900

Din overskrift